O Nas arrow System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożarowej Drukuj E-mail

 

Oferujemy następujący zakres usług:

 - przeglądy techniczne sieci hydrantowych wewnętrznych 25, 52; zewnętrznych 75

- próby ciśnieniowe węży hydrantowych

- modernizacje, wymiany zaworów i naprawy sieci hydrantowych

- sprzedaż węży hydrantowych, prądownic, szafek hydrantowych

 Klienci bezpłatnie  otrzymują:

- dojazd do klienta*,

- wskazówki dotyczące eksploatacji oraz zasad użycia hydrantów (instrukcję obsługi)

* po spełnieniu określonych kryteriów

 Dla stałych klientów oraz większych zleceń stosujemy indywidualny sposób ustalania cen.

 

Wszystko o hydrantach

Przepisy, komentarze, wyjaśnienia

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa spełnia podstawową rolę w doprowadzeniu wody gaśniczej do miejsc powstania pożaru. Jest ona wyposażona w system odpowiednio rozmieszczonych hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych umożliwiających podłączenie węża z prądownicą i pobieranie wody do celów gaśniczych. Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są głównie do gaszenia pożarów będących w zarodku lub pierwszej fazie rozwoju. Skuteczność prowadzenia akcji ratowniczych zależy głównie od ich parametrów hydraulicznych: ciśnienia na zaworze hydrantowym oraz wydajności nominalnej. Wymagania dotyczące hydrantów określają następujące przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 80.poz 563
  • PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
  • PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.
  • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.
Oferty specjalne

- Szkoły
-Stacje paliw

Nasz Sklep

 

 Zapraszamy Serdecznie

Kontakt

Ul. Plażowa 9
Dynów 36-065
(017)230-42-07
0663 279 297
0665 665 990
poztech@wp.pl